Clicky

Mobirise
free web design templates

Martijn Berk Dienstverlening

IT&LAW

Meer dan 15 jaar ervaring
Sinds 2007 werk ik als zelfstandig professional, eerst als IT projectmanager, met een specialisatie op het gebied van softwareontwikkeling en software-implementaties. Ik heb onder andere gewerkt voor internationale financiële dienstverleners, het MKB en Nederlandse universiteiten. Na afronding van de studie Rechtsgeleerdheid in 2020 ben ik werkzaam als zelfstandig IT-jurist met als specialisatie IT contracten (beoordelen, opstellen, onderhandelen).

Een efficiënte en zakelijke aanpak
Mijn werkwijze kenmerkt zich door een zakelijke aanpak en een efficiënte werkwijze. Ik dring snel door tot de essentie en breng structuur aan. Ik stuur op pragmatische oplossingen en ben gericht op resultaat. Met mijn juridische kennis weet ik hoe afspraken tussen opdrachtgever en leverancier optimaal kunnen worden vastgelegd en wat te doen bij projecten die dreigen te mislukken. Ik ben gesprekspartner op directieniveau en ben mede door mijn achtergrond en ervaring ook gesprekspartner voor technici en projectmanagers.

Juridische kennis

In 2016 ben ik gestart met de studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden, de master civiel recht heb ik in in juni 2020 behaald. Ik ben afgestudeerd op een rechtsvergelijkend onderzoek naar de geldende zorgplicht voor IT-dienstverleners naar Duits en Nederlands recht; de samenvatting hiervan is gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad (NJB). Verder schreef ik een coverartikel voor Ars Aequi met daarin een pleidooi over het schrappen van het stoffelijkheidsvereiste bij de aanneming van werk (in het bijzonder bij softwareontwikkeling). Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR). Relevante juridische werkervaring heb ik onder andere opgedaan bij de Rechtbank Amsterdam en een advocatenkantoor gespecialiseerd in IT-recht. Met ingang van augustus 2021 ben ik voorzitter van het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit Leiden. Daarnaast ben ik als Associate verbonden aan het advieskantoor Mitopics en het advocatenkantoor Leeway; voor beide voer ik verschillende opdrachten uit. In 2021 heb ik de Grotius postacademische specialisatieopleiding Informaticarecht (cum laude) afgerond.


Door deze unieke combinatie van bedrijfskundige, technische en juridische kennis lever ik direct een toegevoegde waarde omdat ik weet wat ontwikkeld wordt of zou moeten worden en wat de juridische implicaties zijn. 

Ik kan uw organisatie onder andere helpen met

1

Contracten

Het opstellen (of beoordelen) en onderhandelen van de contracten en andere projectdocumenten die nodig zijn om een IT project tot een succes te maken. Ik stel een contractstructuur op, beoordeel bestaande contracten - of stel een nieuw contract op - en inventariseer risico's, ik doe wijzigingsvoorstellen, stel een onderhandelingsstrategie op en voer desgewenst de onderhandelingen. 

2

Risco-inventarisatie

Voor de start van een project breng ik de (juridische) risico's van een project, dienst (SaaS) of een overeenkomst in kaart gebracht en dek deze waar mogelijk af, desgewenst uitgebreid met leveranciersonderhandelingen. Inclusief AVG vereisten.

3

Advies bij een impasse

Als een (IT) project in een impasse dreigt te raken of geraakt is, of er een geschil is ontstaan tussen partijen adviseer of bemiddel ik om het project succesvol voort te kunnen zetten. Ook door het maken, vastleggen en monitoren van (hernieuwde) afspraken. Bij een potentiele procedure zorg ik voor een gestructureerd dossier. 

4

Haalbaarheidsanalyse voortzetting project

Een analyse van de stand van zaken van een lopend project, inclusief een haalbaarheidsanalyse (doorgaan of niet).  

5

Beoordeling projectdocumenten

Een (juridische) beoordeling van de projectdocumentatie (Plan van Aanpak, Pakket van Eisen, ...) om onduidelijkheden en ambiguiteiten te voorkomen. Inclusief een beoordeling aan de AVG-eisen.

Contact

Wilt u van gedachten wisselen over een project?
Ik maak graag een afspraak met u. 

06-29575351
mail@martijnberk.com
LinkedIn

Mobirise