Mobirise
free site creation software

Martijn Berk Dienstverlening

IT&LAW

Meer dan 15 jaar ervaring
Sinds 2007 werk ik als zelfstandig IT projectmanager, waarbij ik gespecialiseerd ben in projecten op het gebied van softwareontwikkeling en software-implementaties. Ik heb onder andere gewerkt voor internationale financiële dienstverleners, het MKB en Nederlandse universiteiten.

Een efficiënte en zakelijke aanpak
Mijn werkwijze kenmerkt zich door een zakelijke aanpak en een efficiënte werkwijze. Ik dring snel door tot de essentie en breng structuur aan. Ik stuur op pragmatische oplossingen en ben gericht op resultaat. Met mijn juridische kennis weet ik hoe afspraken tussen opdrachtgever en leverancier optimaal kunnen worden vastgelegd en wat te doen bij projecten die dreigen te mislukken. Ik ben gesprekspartner op directieniveau en ben mede door mijn achtergrond en ervaring ook gesprekspartner voor technici en juristen.

Juridische kennis

In 2016 ben ik gestart met de studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden, de master civiel recht heb ik in in juni 2020 behaald. Ik ben afgestudeerd op een rechtsvergelijkend onderzoek naar de geldende zorgplicht voor IT-dienstverleners naar Duits en Nederlands recht. Relevante juridische werkervaring heb ik onder andere opgedaan bij de Rechtbank Amsterdam en een advocatenkantoor gespecialiseerd in IT-recht.


Door deze unieke combinatie van bedrijfskundige, technische en juridische kennis lever ik direct een toegevoegde waarde omdat ik weet wat ontwikkeld wordt of zou moeten worden en wat de juridische implicaties zijn. 

Ik kan je organisatie onder andere helpen met

1

Structurering van een (IT) project

Het neerzetten van een structuur voor het nog te starten (IT) project met als doel om inzichtelijk te maken wat de eisen zijn aan het projectresultaat, de leverancier en op welke wijze dit gerealiseerd wordt zodat de kans van slagen zo groot mogelijk is. De risico's zijn in kaart gebracht en waar wenselijk afgedekt. De projectstructuur is dusdanig dat potentiële afwijkingen (tijd/geld/kwaliteit) snel herkend worden en dat er een adequate regeling voor de omgang met afwijkingen en mogelijke geschillen tussen partijen is.  De pakket-/leveranciersselectie is gestructureerd uitgevoerd, de overeenkomsten zijn duidelijk geformuleerd, bevatten geen ambiguïteiten en zijn uitonderhandeld. 

2

Risco-inventarisatie

Voor de start van een project breng ik de (juridische) risico's van een project, dienst (SaaS) of een overeenkomst in kaart gebracht en dek deze waar mogelijk af, desgewenst uitgebreid met leveranciersonderhandelingen. Inclusief AVG vereisten.

3

Advies bij een impasse

Als een (IT) project in een impasse dreigt te raken of geraakt is, of er een geschil is ontstaan tussen partijen adviseer of bemiddel ik om het project succesvol voort te kunnen zetten. Ook door het maken, vastleggen en monitoren van (hernieuwde) afspraken. Bij een potentiele procedure zorg ik voor een gestructureerd dossier. 

4

Haalbaarheidsanalyse voortzetting project

Een analyse van de stand van zaken van een lopend project, inclusief een haalbaarheidsanalyse (doorgaan of niet).  

5

Beoordeling projectdocumenten

Een (juridische) beoordeling van de projectdocumentatie (Plan van Aanpak, Pakket van Eisen, ...) om onduidelijkheden en ambiguiteiten te voorkomen. Inclusief een beoordeling aan de AVG-eisen.

6

Projectmanagement

Projectmanagement van een (deel) project. Mijn expertise komt met name tot zijn recht bij het "op de rit krijgen" van (bijna) vastgelopen projecten.

Contact

Wilt u van gedachten wisselen over een project?
Ik maak graag een afspraak met u. 

06-29575351
mail@martijnberk.com
LinkedIn

Mobirise